köp-här

En gång i tiden av de grövsta svordomarna. Numera en mild interjektion.

köp-här

  Kalenderjävulsfan
  Förboka senast 23 sept
  feb-feb 350 KR/ST.

  Förstagångsköpare
  Normalår jan-jan
  Pris 350 kr/st

  Brutet räkenskapsår
  Säljs endast inom Sverige och här!
  Pris 400 kr/st

  Fyll i nedan (gäller även de förbokande fansen).

  BOR DU I NORGE?