En samisk kalender med anor från långt före Kristus.

XIII MÅNADER

Innan vi hade en kalender i Sverige, hade vi en kalender i Sverige. Och det var till och med innan Sverige hette Sverige. 

Den kalendern var samisk och gjord i ben eller trä och användes år efter år eftersom det var en evighetskalender. När den gick sönder tillverkade man en ny. Evighets­kalender utgick från naturen, årstiderna och renskötseln. Samernas år bestod av 13 månader. Varje vecka hade ett namn (inte ett nummer). Deras första dag på året var vintersol­stånds­dagen. Den sista dagen var dagen innan vintersolståndsdagen.

Tideräkning och astronomi har varit avgörande för kalendervärlden. Det var så man började förstå världen. Ett systematiskt tänkande och för att få struktur på varandet. Man tittade ut på mörkrets stjärnor och planeter för att förstå. Och det håller än idag.

Tack vare de XIII till antal vill jag hedra min farmor och Sapmí med antalet månader i Kalender­jävulen. Samerna hade/har även åtta (∞) årstider. Google it. Samiska kalendrar finns idag på museum runt om i världen och här.

XIII MÅNADER — ETT URSVENSKT SÄTT ATT EXISTERA.  © LILIAN BÄCKMAN, TRANSIT KULTURINKUBATOR, STOCKHOLM MMXVIII