pliktexemplar

Den här svordomen har ännu inte varit införd i Kalenderjävulen. Förmodligen blir den införd i framtiden.

PLIKTEXEMPLAR

En dag ringde Kungliga Biblioteket och frågade om jag kände till pliktexemplar. Såklart! Kalenderjävulen skulle också genast lämnas in till dem och till Lunds Universitetsbibliotek.

Det första exemplaret som lämnades in på Kungliga Biblioteket försvann och ingen vet vart det är. Ändå bra att Kalenderjävulen finns för framtiden. Köp ditt egna pliktexemplar här!

© LILIAN BÄCKMAN, TRANSIT KULTURINKUBATOR, STOCKHOLM MMXVIII