koncept är
härmed förklarat
gå vidare till
god jävla
grafisk formgivning.

© LILIAN BÄCKMAN, TRANSIT KULTURINKUBATOR, STOCKHOLM MMXVIII