XIII MÅNADER

Innan vi hade en kalender i Sverige, hade vi en kalender i Sverige, det var innan Sverige hette Sverige. 

Den kalendern var samisk och gjord i ben eller trä och användes år efter år tills den gick sönder. Då tillverkade man en ny. En evighets­kalender som utgick från naturen, årstiderna och renskötseln. Samernas år bestod av 13 månader. Varje vecka hade ett namn (inte ett #). Deras första dag på året var vintersol­stånds­dagen. Den sista dagen var dagen innan vintersolståndsdagen.

Tideräkning och astronomi har ganska 100 procent varit avgörande för den så kallade vetenskapen.

Tack vare de XIII till antal vill jag hedra min farmor och Sapmí med antalet månader i Kalender­jävulen. Samerna hade/har även åtta (∞) årstider. Google it.

Samiska kalendrar finns idag på museum runt om i världen.

XIII MÅNADER — ETT URSVENSKT SÄTT ATT EXISTERA. © LILIAN BÄCKMAN, TRANSIT KULTURINKUBATOR, STOCKHOLM MMXVIII