TYPSNITT

Det första typsnitten på näthinnan var tags och klotter, det skulle dundra på arken. Det gör det nu med, på ett annat sätt.

Från typsnittsbegynnelsen fanns endast versaler. Småglina (de gemena) kom långt senare i den paleografiska världen. Capitalis romana passar så JÄVLA FINT OCH FAN, HELVETES bra för svärandet. Det är som att svordomar är gjorda för stora (versaler) bokstäver.

Varför fick gubbstruttar och varför var det så viktigt för dem att tagga in blodssegrar på fallos­­monu­ment?