PLIKTEXEMPLAR

En dag ringde Kungliga Biblioteket oss och frågade om vi kände till pliktexemplar. Vi kände till det. Kalenderjävulen skulle genast lämna in ett exemplar till dem och ett exemplar till Lunds Universitetsbibliotek. Det betyder att Kalenderjävulen finns i framtiden <3!

© LILIAN BÄCKMAN, TRANSIT KULTURINKUBATOR, STOCKHOLM MMXVIII